שעות         עלויות        צרו קשר        08-6223399        פייסבוק

שעות פעילות

בריכה עירונית

בריכה עירונית

ניתן לרכוש כרטיסים ומנויים בימים ראשון עד חמישי משעה 06:00 ועד 22:30
בימי שישי משעה 06:00 עד 16:30
בשבת משעה 08:00 עד 22:30

לקריאת שעות הפעילות בטבלה בקובץ PDF

שעות פעילות הבריכה בחודש נובמבר 2019

1.11.19 משעה 10:30 עד 17:00. רחצה נפרדת נשים משעה 08:00 עד 10:00

2.11.19 משעה 08:00 עד 17:00

3.11.19 משעה 15:30 עד 22:00. רחצה נפרדת נשים משעה 13:00 עד 15:00

4.11.19 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 13:30 עד 14:30. שיעורי שחייה לתלמידים משעה 09:00 עד 13:00

5.11.19 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 09:30 עד 10:30. שיעורי שחייה לתלמידים משעה 09:00 עד 13:00

6.11.19 משעה 06:00 עד 16:00. שיעורי שחייה לתלמידים משעה 09:00 עד 13:00. רחצה נפרדת נשים משעה 16:30 עד 19:00. רחצה נפרדת גברים משעה 19:30 עד 22:00

7.11.19 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 08:30 עד 09:30. שיעורי שחייה לתלמידים משעה 09:00 עד 13:00

8.11.19 משעה 10:30 עד 17:00. רחצה נפרדת גברים משעה 08:00 עד 10:00

9.11.19 משעה 08:00 עד 17:00

10.11.19 משעה 15:30 עד 22:00. רחצה נפרדת גברים משעה 13:00 עד 15:00

11.11.19 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 13:30 עד 14:30. שיעורי שחייה לתלמידים משעה 09:00 עד 13:00

12.11.19 שעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 09:30 עד 10:30. שיעורי שחייה לתלמידים משעה 09:00 עד 13:00 

12.11.19 שעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 09:30 עד 10:30. שיעורי שחייה לתלמידים משעה 09:00 עד 13:00

13.11.19 משעה 06:00 עד 16:00. שיעורי שחייה לתלמידים משעה 09:00 עד 13:00. רחצה נפרדת גברים משעה 16:30 עד 19:00. רחצה נפרדת נשים משעה 19:30 עד 22:00

14.11.19 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 08:30 עד 09:30. שיעורי שחייה לתלמידים משעה 09:00 עד 13:00

15.11.19 משעה 10:30 עד 17:00. רחצה נפרדת נשים משעה 08:00 עד 10:00

16.11.19 משעה 08:00 עד 17:00

17.11.19 משעה 15:30 עד 22:00. רחצה נפרדת נשים משעה 13:00 עד 15:00

18.11.19 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 13:30 עד 14:30. שיעורי שחייה לתלמידים משעה 09:00 עד 13:00

19.11.19 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 09:30 עד 10:30. שיעורי שחייה לתלמידים משעה 09:00 עד 13:00

20.11.19 משעה 06:00 עד 16:00. שיעורי שחייה לתלמידים משעה 09:00 עד 13:00. רחצה נפרדת נשים משעה 16:30 עד 19:00. רחצה נפרדת גברים משעה 19:30 עד 22:00

21.11.19 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 08:30 עד 09:30. שיעורי שחייה לתלמידים משעה 09:00 עד 13:00

22.11.19 משעה 10:30 עד 17:00. רחצה נפרדת גברים משעה 08:00 עד 10:00

23.11.19 משעה 08:00 עד 17:00

24.11.19 משעה 15:30 עד 22:00. רחצה נפרדת גברים משעה 13:00 עד 15:00

25.11.19 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 13:30 עד 14:30. שיעורי שחייה לתלמידים משעה 09:00 עד 13:00

26.11.19 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 09:30 עד 10:30. שיעורי שחייה לתלמידים משעה 09:00 עד 13:00

27.11.19 משעה 06:00 עד 16:00. שיעורי שחייה לתלמידים משעה 09:00 עד 13:00. רחצה נפרדת גברים משעה 16:30 עד 19:00. רחצה נפרדת נשים משעה 19:30 עד 22:00

28.11.19 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 08:30 עד 09:30. שיעורי שחייה לתלמידים משעה 09:00 עד 13:00

29.11.19 משעה 10:30 עד 17:00. רחצה נפרדת נשים משעה 08:00 עד 10:00

30.11.19 משעה 08:00 עד 17:00

שעות פעילות הבריכה העירונית בחודש דצמבר 2019

1.12.19 משעה 15:30 עד 22:00. רחצה נפרדת נשים משעה 13:00 עד 15:00

2.12.19 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 13:30 עד 14:30. שיעורי שחייה לתלמידים משעה 09:00 עד 13:00

3.12.19 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 09:30 עד 10:30. שיעורי שחייה לתלמידים משעה 09:00 עד 13:00

4.12.19 משעה 06:00 עד 16:00. שיעורי שחייה לתלמידים משעה 09:00 עד 13:00. רחצה נפרדת לנשים משעה 16:30 עד 19:00. לגברים משעה 19:30 עד 22:00

5.12.19 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 08:30 עד 09:30. שיעורי שחייה לתלמידים משעה 09:00 עד 13:00

6.12.19 משעה 10:30 עד 17:00. רחצה נפרדת גברים משעה 08:00 עד 10:00

7.12.19 משעה 08:00 עד 17:00

8.12.19 משעה 15:30 עד 22:00. רחצה נפרדת גברים משעה 13:00 עד 15:00

9.12.19 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 13:30 עד 14:30. שיעורי שחייה לתלמידים משעה 09:00 עד 13:00

10.12.19 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 09:30 עד 10:30. שיעורי שחייה לתלמידים משעה 09:00 עד 13:00

11.12.19 משעה 06:00 עד 16:00. שיעורי שחייה לתלמידים משעה 09:00 עד 13:00. רחצה נפרדת לברים משעה 16:30 עד 19:00. לנשים משעה 19:30 עד 22:00

12.12.19 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 08:30 עד 09:30. שיעורי שחייה לתלמידים משעה 09:00 עד 13:00

13.12.19 משעה 10:30 עד 17:00. רחצה נפרדת נשים משעה 08:00 עד 10:00

14.12.19 משעה 08:00 עד 17:00

15.12.19 משעה 15:30 עד 22:00. רחצה נפרדת נשים משעה 13:00 עד 15:00

16.12.19 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 13:30 עד 14:30. שיעורי שחייה לתלמידים משעה 09:00 עד 13:00

17.12.19 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 09:30 עד 10:30. שיעורי שחייה לתלמידים משעה 09:00 עד 13:00

18.12.19 משעה 06:00 עד 16:00. שיעורי שחייה לתלמידים משעה 09:00 עד 13:00. רחצה נפרדת לנשים משעה 16:30 עד 19:00. לגברים משעה 19:30 עד 22:00

19.12.19 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 08:30 עד 09:30. שיעורי שחייה לתלמידים משעה 09:00 עד 13:00

20.12.19 משעה 10:30 עד 17:00. רחצה נפרדת לגברים משעה 08:00 עד 10:00

21.12.19 משעה 08:00 עד 17:00

22.12.19 משעה 15:30 עד 22:00. רחצה נפרדת גברים משעה 13:00 עד 15:00

23.12.19 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 13:30 עד 14:30

24.12.19 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 09:30 עד 10:30

25.12.19 משעה 06:00 עד 16:00. רחצה נפרדת לגברים משעה 16:30 עד 19:00. לנשים משעה 19:30 עד 22:00

26.12.19 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 08:30 עד 09:30.

27.12.19 משעה 10:30 עד 17:00. רחצה נפרדת לנשים משעה 08:00 עד 10:00

28.12.19 משעה 08:00 עד 17:00

29.12.19 משעה 15:30 עד 22:00. רחצה נפרדת לנשים משעה 13:00 עד 15:00

30.12.19 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 13:30 עד 14:30

31.12.19 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 09:30 עד 10:30

חדר כושר

חדר כושר

ימים ראשון עד חמישי:
 משעה 06:00 עד 23:00

ימי שישי:
 משעה 06:00 עד 17:30

ימי שבת:
 משעה 08:00 ועד 23:00

מגרש קט רגל

מגרש קט רגל

ימים ראשון עד חמישי:
משעה 08:00 עד 14:30
ושוב משעה 20:00 ועד 22:30

ימי שישי: 
משעה 08:00 עד 17:00

ימי שבת:
משעה 08:00 ועד 22:30

מגרשי הטניס

מגרשי הטניס

מגרש מספר 1
ימים ראשון עד שבת וערבי חג:
משעה 08:00 ועד 13:00

מגרש מספר 2
ימים ראשון עד חמישי:
משעה 08:00 ועד 13:00

 

שאלות? אנא מלאו את הפרטים ונציגינו יצרו עמכם קשר בהקדם.

פרטי קשר

08-9755551
גינות עמק זבולון 5, מודיעין מכבים רעות