שעות         עלויות        צרו קשר        08-6223399        פייסבוק

 

שעות פעילות בריכה עירונית

בריכה עירונית

ניתן לרכוש כרטיסים ומנויים בימים ראשון עד חמישי משעה 06:00 ועד 22:30
בימי שישי משעה 06:00 עד 16:30
בשבת משעה 08:00 עד 22:30

לקריאת שעות הפעילות בינואר פברואר 2020 בטבלה בקובץ PDF

לקריאת שעות הפעילות במרץ אפריל 2020 בטבלה בקובץ PDF

שעות פעילות הבריכה בחודש פברואר 2020

1.2.20 משעה 08:00 עד 17:00

2.2.20 משעה 15:30 עד 22:00. רחצה נפרדת גברים משעה 13:00 עד 15:00

3.2.20 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 13:30 עד 14:30

4.2.20 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 09:30 עד 10:30

5.2.20 משעה 06:00 עד 16:00. רחצה נפרדת לגברים משעה 16:30 עד 19:00. לנשים משעה 19:30 עד 22:00

6.2.20 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 08:30 עד 09:30

7.2.20 משעה 10:30 עד 17:00. רחצה נפרדת נשים משעה 08:00 עד 10:00

8.2.20 משעה 08:00 עד 17:00

9.2.20 משעה 15:30 עד 22:00. רחצה נפרדת נשים משעה 13:00 עד 15:00

10.2.20 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 13:30 עד 14:30.

11.2.20 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 09:30 עד 10:30

12.2.20 משעה 06:00 עד 16:00. רחצה נפרדת נשים משעה 16:30 עד 19:00. גברים משעה 19:30 עד 22:00

13.2.20 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 08:30 עד 09:30

14.2.20 משעה 10:30 עד 17:00. רחצה נפרדת גברים משעה 08:00 עד 10:00

15.2.20 משעה 08:00 עד 17:00

16.2.20 משעה 15:30 עד 22:00. רחצה נפרדת גברים משעה 13:00 עד 15:00

17.2.20 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 13:30 עד 14:30

18.2.20 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 09:30 עד 10:30

19.2.20 משעה 06:00 עד 16:00. רחצה נפרדת לגברים משעה 16:30 עד 19:00. לנשים משעה 19:30 עד 22:00

20.2.20 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 08:30 עד 09:30

21.2.20 משעה 10:30 עד 17:00. רחצה נפרדת נשים משעה 08:00 עד 10:00

22.2.20 שעה 08:00 עד 17:00

23.2.20 משעה 15:30 עד 22:00. רחצה נפרדת נשים משעה 13:00 עד 15:00

24.2.20 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 13:30 עד 14:30

25.2.20 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 09:30 עד 10:30

26.2.20 משעה 06:00 עד 16:00. רחצה נפרדת לנשים משעה 16:30 עד 19:00. לגברים משעה 19:30 עד 22:00

27.2.20 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 08:30 עד 09:30

28.2.20 משעה 10:30 עד 17:00. רחצה נפרדת גברים משעה 08:00 עד 10:00

שעות פעילות הבריכה העירונית בחודש מרץ 2020

1.3.20 משעה 15:30 עד 22:00. רחצה נפרדת גברים משעה 13:00 עד 15:00

2.3.20 סגור. יום בחירות

3.3.20 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 09:30 עד 10:30

4.2.20 משעה 06:00 עד 16:00. אירובי מים משעה 13:30 עד 14:30. רחצה נפרדת לגברים משעה 16:30 עד 19:00. לנשים משעה 19:30 עד 22:00

5.3.20 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 08:30 עד 09:30

6.3.20 משעה 10:30 עד 17:00. רחצה נפרדת נשים משעה 08:00 עד 10:00

7.3.20 משעה 08:00 עד 17:00

8.3.20 משעה 15:30 עד 22:00. רחצה נפרדת נשים משעה 13:00 עד 15:00

9.3.20 תענית אסתר: משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 13:30 עד 14:30.

10.3.20 פורים: משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 09:30 עד 10:30

11.3.20 שורן פורים: משעה 06:00 עד 16:00. אירובי מים משעה 13:30 עד 14:30. רחצה נפרדת נשים משעה 16:30 עד 19:00. גברים משעה 19:30 עד 22:00

12.3.20 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 08:30 עד 09:30

13.3.20 משעה 10:30 עד 17:00. רחצה נפרדת גברים משעה 08:00 עד 10:00

14.3.20 משעה 08:00 עד 17:00

15.3.20 משעה 15:30 עד 22:00. רחצה נפרדת גברים משעה 13:00 עד 15:00

16.3.20 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 13:30 עד 14:30

17.3.20 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 09:30 עד 10:30

18.3.20 משעה 06:00 עד 16:00. אירובי מים משעה 13:30 עד 14:30. רחצה נפרדת לגברים משעה 16:30 עד 19:00. לנשים משעה 19:30 עד 22:00

19.3.20 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 08:30 עד 09:30

20.3.20 משעה 10:30 עד 17:00. רחצה נפרדת נשים משעה 08:00 עד 10:00

21.3.20 משעה 08:00 עד 17:00

22.3.20 משעה 15:30 עד 22:00. רחצה נפרדת נשים משעה 13:00 עד 15:00

23.3.20 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 13:30 עד 14:30

24.3.20 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 09:30 עד 10:30

25.3.20 משעה 06:00 עד 16:00. אירובי מים משעה 13:30 עד 14:30. רחצה נפרדת לנשים משעה 16:30 עד 19:00. לגברים משעה 19:30 עד 22:00

26.3.20 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 08:30 עד 09:30

27.3.20 משעה 10:30 עד 17:00. רחצה נפרדת גברים משעה 08:00 עד 10:00

28.3.20 משעה 08:00 עד 17:00

29.3.20 משעה 15:30 עד 22:00. רחצה נפרדת גברים משעה 13:00 עד 15:00

30.3.20 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 13:30 עד 14:30

31.3.20 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 09:30 עד 10:30

שעות פעילות הבריכה העירונית בחודש אפריל 2020

1.4.20 משעה 06:00 עד 16:00. אירובי מים משעה 13:30 עד 14:30. רחצה נפרדת לגברים משעה 16:30 עד 19:00. לנשים משעה 19:30 עד 22:00

2.4.20 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 08:30 עד 09:30

3.4.20 משעה 11:00 עד 17:00. ביום זה מתקיים טריאתלון מודיעין ולא תתקיים רחצה נפרדת

4.4.20 משעה 08:00 עד 17:00

5.4.20 משעה 15:30 עד 22:00. רחצה נפרדת נשים משעה 13:00 עד 15:00

6.4.20 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 13:30 עד 14:30

7.4.20 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 09:30 עד 10:30

8.4.20 ערב פסח. הבריכה סגורה

9.4.20 חג פסח. הבריכה סגורה

10.4.20 משעה 10:30 עד 17:30. רחצה נפרדת נשים משעה 08:00 עד 10:00

11.4.20 משעה 08:00 עד 17:00

12.4.20 משעה 15:30 עד 22:00. רחצה נפרדת גברים משעה 13:00 עד 15:00

13.4.20 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 13:30 עד 14:30

14.4.20 משעה 06:00 עד 16:00

15.4.20 משעה 08:00 עד 17:00. אירובי מים משעה 13:30 עד 14:30

 16.4.20 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 08:30 עד 09:30

17.4.20 משעה 10:30 עד 17:00. רחצה נפרדת גברים משעה 08:00 עד 10:00

18.4.20 משעה 08:00 עד 17:00

19.4.20 משעה 15:30 עד 22:00. רחצה נפרדת נשים משעה 13:00 עד 15:00

20.4.20 משעה 06:00 עד 17:00. אירובי מים משעה 13:30 עד 14:30. ערב יום השואה

21.4.20 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 09:30 עד 10:30

22.4.20 משעה 06:00 עד 16:00. אירובי מים משעה 13:30 עד 14:30. רחצה נפרדת נשים משעה 16:30 עד 19:00. רחצה נפרדת גברים משעה 19:30 עד 22:00

23.4.20 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 08:30 עד 09:30

24.4.20 משעה 10:30 עד 17:00. רחצה נפרדת נשים משעה 08:00 עד 10:00

25.4.20 משעה 08:00 עד 17:00

26.4.20 משעה 15:30 עד 22:00. רחצה נפרדת גברים משעה 13:00 עד 15:00

27.4.20 משעה 06:00 עד 17:00. אירובי מים משעה 13:30 עד 14:30. ערב יום הזכרון

28.4.20 יום הזכרון. סגור

29.4.20 יום העצמאות. סגור

30.4.20 משעה 06:00 עד 22:00. אירובי מים משעה 09:30 עד 10:30

 

שאלות? אנא מלאו את הפרטים ונציגינו יצרו עמכם קשר בהקדם.

פרטי קשר

08-9755551
גינות עמק זבולון 5, מודיעין מכבים רעות